Главная Новости

Как смарт-часы влияют на жизнь пользователя

Опубликовано: 14.04.2021

Потребители по-прежнему считают умные часы дорогими игрушками, не имеющими практического применения. Между тем их многочисленные и разнообразные функции могут оказаться очень полезными. Итак, каковы их самые большие преимущества? Поговорим об этом в данной статье подробнее.

Как смарт-часы влияют на жизнь пользователя

Умные часы хорошо работают со смартфонами, информируя нас о входящих текстовых сообщениях, электронных письмах или звонках, но также позволяя прямой прием и - в случае некоторых моделей, таких как ZeWatch3 - разговор. Но почему мы не можем просто взять телефон в такой ситуации? Эту проблему поймут люди, хранящие смартфон в удобной сумке. Быстро найти свой сотовый телефон среди множества других вещей - это одно, но еще хуже, если вы вообще не слышите сигнал в этой ситуации.

Важными дополнениями для активных людей являются: шагомер, измеряющий пройденное расстояние и показывающий, сколько калорий было сожжено. Многие ставят под сомнение разумность этих функций, говоря, что с таким же успехом можно просто выйти и побегать без какого-либо оборудования. Это решение действительно сработает, но только для людей, которые занимаются спортом исключительно для удовольствия. Только когда кто-то всерьез намерен взяться за дело, тогда точное планирование дистанции и темпа бега приобретает совершенно новый смысл, а постоянный мониторинг собственных результатов действительно облегчает задачу.

Как смарт-часы влияют на жизнь пользователя

Часы, которые все еще пристегнуты к запястью, трудно потерять. С телефонами уже не так хорошо. Умные часы - благодаря возможности позвонить с них по номеру телефона - не только упрощают быстрый поиск сотового телефона, но, прежде всего, предупреждают вас, когда смартфон находится вне досягаемости. Это позволяет защитить себя от кражи или минимизировать риск выпадения телефона, например, во время прогулки и оставления его на тротуаре.

Как и в случае со спортом, стоит навести порядок в повседневной деятельности. Такие функции, как отслеживание циклов сна, установка ежедневных целей и напоминаний, помогут вам организовать свою личную и профессиональную жизнь. Все это может показаться мелочью, но именно мелкие детали могут испортить вам день позже. Однако может ли смартфон не выполнять эту роль? К сожалению, у нас не всегда есть телефон с собой и поэтому часто, например, напоминание не выполняет свою роль. Часто именно время немедленной реакции влияет на успешность наших намерений.

Как смарт-часы влияют на жизнь пользователя

uk

Споживачі як і раніше вважають розумні годинник дорогими іграшками, які не мають практичного застосування. Тим часом їх численні і різноманітні функції можуть виявитися дуже корисними. Отже, які їхні найбільші переваги? Поговоримо про це в даній статті докладніше.

Розумні годинник добре працюють зі смартфонами, інформуючи нас про вхідні текстові повідомлення, електронні листи або дзвінки, але також дозволяючи прямий прийом і - в разі деяких моделей, таких як ZeWatch3 - розмова. Але чому ми не можемо просто взяти телефон в такій ситуації? Цю проблему зрозуміють люди, що зберігають смартфон в зручній сумці. Швидко знайти свій стільниковий телефон серед безлічі інших речей - це одне, але ще гірше, якщо ви взагалі не чуєте сигнал в цій ситуації.

Важливими доповненнями для активних людей є: крокомір, що вимірює пройдену відстань і показує, скільки калорій було спалено. Багато хто ставить під сумнів розумність цих функцій, кажучи, що з таким же успіхом можна просто вийти і побігати без будь-якого обладнання. Це рішення дійсно спрацює, але тільки для людей, які займаються спортом виключно для задоволення. Тільки коли хтось всерйоз має намір взятися за справу, тоді точне планування дистанції і темпу бігу набуває абсолютно нового змісту, а постійний моніторинг власних результатів дійсно полегшує завдання.

Годинники, які все ще пристебнуті до зап'ястя, важко втратити. З телефонами вже не так добре. Розумні годинник - завдяки можливості зателефонувати з них за номером телефону - не тільки спрощують швидкий пошук стільникового телефону, але, перш за все, попереджають вас, коли смартфон перебуває поза досяжністю. Це дозволяє захистити себе від крадіжки або мінімізувати ризик випадання телефону, наприклад, під час прогулянки і залишення його на тротуарі.

Як і у випадку зі спортом, варто навести порядок в повсякденній діяльності. Такі функції, як відстеження циклів сну, установка щоденних цілей і нагадувань, допоможуть вам організувати свою особисте і професійне життя. Все це може здатися дрібницею, але саме дрібні деталі можуть зіпсувати вам день пізніше. Однак чи може смартфон не виконувати цю роль? На жаль, у нас не завжди є телефон з собою і тому часто, наприклад, нагадування не виконує свою роль. Часто саме час негайної реакції впливає на успішність наших намірів.

видео Как смарт-часы влияют на жизнь пользователя | видеo Кaк смaрт-чaсы влияют нa жизнь пoльзoвaтеля
Опубликовано: 14.04.2021 | Исправлено: 14.04.2021Майра Чекина
14.04.2021 в 18:52
Дав свое согласие, вы будете получать рекламу продуктов, соответствующих вашим потребностям. Проверьте надежных партнеров Ceneo.pl. Помните, что они также могут использовать своих доверенных субподрядчиков.
Al Artemovich
15.04.2021 в 12:52
Мы также сообщаем вам, что, используя веб-сайт Ceneo.pl, вы даете согласие на хранение файлов cookie на вашем устройстве или использование других подобных технологий и их использование для корректировки маркетингового контента и рекламы, если конфигурация вашего браузера позволяет это. Если вы не измените настройки своего браузера, файлы cookie будут сохранены в памяти вашего устройства. Подробнее см. Политику в отношении файлов cookie.
Маг Сюкарева
16.04.2021 в 06:52
Подробнее об обработке персональных данных Ceneo.pl, включая ваши права, вы можете найти на здесь.
Baymuratova Marzhan Iosifovna
17.04.2021 в 00:52
Помните, что нажатие кнопки «Я не согласен» не уменьшает количество отображаемых объявлений, это просто означает, что их содержание не будет адаптировано к вашим интересам.
Бостон Валентиновна
17.04.2021 в 18:52
Выражение согласия является добровольным. Отзыв согласия не мешает Ceneo.pl обрабатывать собранные данные.
Уна, Югорск (Россия)
18.04.2021 в 12:52
Дав свое согласие, вы будете получать рекламу продуктов, соответствующих вашим потребностям. Проверьте надежных партнеров Ceneo.pl. Помните, что они также могут использовать своих доверенных субподрядчиков.
Жуан Шейндлин, Нарткала
19.04.2021 в 06:52
Мы также сообщаем вам, что, используя веб-сайт Ceneo.pl, вы даете согласие на хранение файлов cookie на вашем устройстве или использование других подобных технологий и их использование для корректировки маркетингового контента и рекламы, если конфигурация вашего браузера позволяет это. Если вы не измените настройки своего браузера, файлы cookie будут сохранены в памяти вашего устройства. Подробнее см. Политику в отношении файлов cookie.

Все комментарии
rss